توسعه جایگاه های CNG - پمپ بنزین.کام 
1
2
3
4

توسعه جایگاه های CNG

كشور ما با داشتن منابع عظيم گاز طبيعي، دومين كشور جهان از لحاظ برخورداري از اين سوخت ارزشمند به شمار مي رود. وجود عواملي چون زيرساخت­هاي مورد نياز از قبيل تاسيسات پالايشگاهي، خطوط انتقال و توانمندي­هاي فني و مهندسي، در كنار مزيت هايي چون حفاظت از محيط زيست، جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه­اي، پايداري بيشتر ذخاير  گاز طبيعي نسبت به نفت خام و قيمت ارزان آن موجب گرديده است كه اين فرآورده سهم قابل توجهي از سبد سوخت كشور در بخش حمل و نقل را به خود اختصاص دهد.


آخرين وضعيت احداث، تجهيز و راه اندازي جايگاه هاي 
CNG در كشور

 

موضوع

تك منظوره

دومنظوره

مجموع

تعداد تجهيزات راه اندازي شده تا پايان سال 1388

661

530

1191

تعداد تجهيزات راه اندازي شده در سال 1389

255

197

452

تعداد كل تجهيزات راه اندازي شده تا كنون

915

727

1642

تعداد كل نازل هاي تجهيزات راه اندازي شده تا كنون

6500

2960

9460

ظرفیت تجهیزات راه اندازی شده تا کنون (Nm3/h)

1188322

485950

1674272

تعداد جايگاه­هاي در حال ساخت

458

131

589

تعداد تجهيزات حمل شده

1023

797

1820