کیوسک مخصوص جایگاه سوخت - پمپ بنزین.کام 
1
2
3
4

کیوسک مخصوص جایگاه سوخت

 

کیوسک مخصوص جایگاه سوختقابلیت اتصال به شبکه بانکی و عملکرد به عنوان یک ATM

دارای صفحه نمایش لمسی با قابلیت لمس با دست و دستکش

قابلیت ارائه رسید فروش و پرداخت
منطبق با انواع کارتهای مغناطیسی و هوشمند

بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های روز مطابق استانداردهای امنیتی بانکی

انطباق کامل با سامانه هوشمند سوخت

قابلیت انجام پرداخت الکترونیک
کارکرد با انواع تلمبه های موجود در بازار

طراحی شده جهت کارکرد در شرایط مختلف آب و هوایی کشور