تلمبه ودیسپنسر - پمپ بنزین.کام 
1
2
3
4

انواع تلمبه و دیسپنسر

دیسپنسر 2 نازله

تلمبه ودیسپنسر دو نازل
قابلیت تعمیر آسان کلیه قطعات هیدرولیک و الکترونیک دستگاه.
استفاده از نمایشگر LCD شش رقمی با حروف درشت و امکان رویت از فاصله ی دور.
پیش تنظیم فروش بر حسب مقدار( لیتر) یا مبلغ.
سیستم سوختگیری مرحله ای ( low flow - high flow – low flow ).
دبی هر نازل حداکثر 50 لیتر بر دقیقه.
قابل استفاده در دمای محیطی c55 + تا c 30- .
انطباق کامل با سیستم کارتخوان.

دیسپنسر 4 نازله

تلمبه و دیسپنسر چهار نازل
مجهز به سیستم شلنگ جمع کن.
مجهز به سیستم پیش تنظیم سوخت preset.بدنه با فولاد ضد زنگ stainless steel.
پیمانه گر بسیار دقیق طرح تاتسونو با دقت % 1/0
توتالایزر الکترونیکی و توتالایز مکانیکی.
سه نمایشگر LCD با حروف بزرگ.سیستم سه فیلتره.عیب یاب هوشمند.دبی هر نازل حداکثر 45 لیتر بر دقیقه .
قابل استفاده در دمای محیطی c55 + تا c 30- .
انطباق کامل با سیستم کارتخوان.