طرح توجیهی احداث پمپ بنزین - پمپ بنزین.کام 
1
2
3
4

طرح توجیهی احداث پمپ بنزین

توسعه منطقي و موزون جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي در سطح كشور با هدف تامين رفاه و تسهيلات براي مردم و تعريف جايگاه، به عنوان يكي از مولفه هاي شهر سالم در جهت دسترسي آسان شهروندان، جلوگيري از اتلاف سوخت و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در كلان شهرها، از اهداف عالي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد.

در همين راستا، همگام با آسان سازي مقررات و روشها و تعريف مسئوليتها در بخشهاي تصديگري و حاكميتي و آزادسازي طراحي و احداث جايگاه و تاكيد بر روزآمدي استانداردها، اطلاع رساني مناسب جهت ورود به حوزه توزيع فرآورده هاي نفتي و آگاهي عموم از قوانين و مقررات موجود، در دستور كار اين شركت قرار داشته و دارد.

اميد است با روان سازي و آشنايي با الزامات و چگونگي اقدام در جهت احداث جايگاه اختصاصي، زمينه حضور فعال تر بخش خصوصي در اين عرصه را شاهد باشيم و نهايتا" اين امر، مقدمه اي بر فراهم شدن زمينه تغيير نظام جايگاهداري از شيوه فعلي پرداخت كارمزد به شيوه حق العمل، مشابه ساير كشورهاي دنيا باشد.